Polityka Prywatności

Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityki prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym są udostępniane wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez rozporządzenie ogólne o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.


§ 1

Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Poniższym wskazanym pojęciom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:

  1. Sklep/Właściciel serwisu/Administrator Danych Osobowych – Agnieszka Muzalewska Usługi Krawieckie z siedzibą w Toruniu (87-100) ul. Kozacka 34/2 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 879-128-96-61.

  2. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z usług Usługodawcy

  3. Serwis Internetowy – zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem: http://muzalewska.com/

 2. Podczas wizyty na stronach Serwisu Internetowego gromadzone mogą być dane dotyczące bieżącej wizyty użytkownika w serwisie, takie jak:

  1. Adres IP

  2. Rodzaj przeglądarki

  3. Nazwa domeny

  4. Czas korzystania z serwisu

  5. Adres internetowy, z którego nastąpiło wejście do serwisu

  6. Liczba odsłon

 3. Dane wymienione w powyższym ustępie nie umożliwiają identyfikacji konkretnego użytkownika, więc nie stanowią danych osobowych.

 4. W ramach Serwisu Internetowego mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.

 5. Serwis Internetowy może pozyskiwać informacje o użytkowniku i jego działaniach przy pomocy:

  1. Dobrowolnie wprowadzanych danych w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie

  2. Usługodawcy hostingowego gromadzącego logi serwera www

 6. Serwis Internetowy wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

   4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  2. W ramach mojego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§ 2

Formularz Kontaktowy

 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z odpłatnych i nieodpłatnych usług świadczonych poprzez Serwis Internetowy, dodatkowo gromadzone są następujące dane:

  1. Imię

  2. Numer Telefonu

  3. Adres E-mail

  4. Dane udostępnione przez Usługobiorcę w wypełnionym formularzu.

 2. Podawanie jakichkolwiek danych osobowych w Serwisie Internetowym jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może prowadzić do uniemożliwienie świadczenia odpłatnych i nieodpłatnych usług.
§ 3

Przetwarzanie i Przechowywanie Danych Osobowych

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez operatora serwisu są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 2. Dane zawarte w formularzu, przekazane operatorowi serwisu przez użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów powiązanych z operatorem serwisu) inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. w celu uzyskania wybranej usługi.

 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres e-mail stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

 5. Gromadzone dane są przechowywane z zachowaniem najwyższej staranności, a Sklep dokonuje wszelkich działań prowadzących do zminimalizowania zagrożeń umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do baz danych. Narzędzia przeznaczone do ochrony danych zostały dobrane tak aby spełniać przynajmniej standardy wymagane w rozporządzeniu ogólnym o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 6. Właściciel Serwisu sprawuje stały nadzór nad prawidłowością przetwarzania zgromadzonych danych.

§ 4

Logi Serwera

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych aktywnościach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:

  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (logowania),

  4. czas nadejścia zapytania,

  5. kod odpowiedzi http,

  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,

  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 2. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

 3. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§ 5

Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie zmiany polityki prywatności podlegają obowiązkowemu udostępnieniu na stronach Serwisu Internetowego.

 2. W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, prosimy o wiadomość na adres: shop@muzalewska.com


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów